Stig Wall till globalt institut

KVA utser Stig Wall att leda det vetenskapliga rådet för Swedish institute for global health transformation.