Stöd till antibiotikautveckling utreds

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för läkemedelsföretag att utveckla ny antibiotika.

Stöd till antibiotikautveckling utreds

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för läkemedelsföretag att utveckla ny antibiotika.