Stödet till elever med språkstörningar brister

För elever med språkstörning, som varje dag kämpar för att förstå och uttrycka sig, är det avgörande att skolan har insikt i vad deras funktionsnedsättning innebär och sätter in rätt stöd. Många gör redan det, men det finns också skolor som brister.