Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassan har gjort en översyn av myndighetens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd.