Stor utlysning inom hälsa

I en samutlysning mellan Swelife och Medtech4health kan projekt söka medel för innovation.