Stora Enso säljer svenskt dotterbolag

Stora Enso har tecknat ett avtal om att avyttra verksamheten och tillgångarna för sitt svenska dotterbolag Stora Enso Re-board, en producent av kartongmaterial för utställningar och exponeringsmaterial.