Stora skillnader i tandhälsa

Den totala tandhälsan har varit relativt oförändrad i befolkningen sedan 2004. Men i ekonomiskt svaga grupper minskar andelen som regelbundet går till tandläkare. Det visar de senaste siffrorna ur Nationella folkhälsoenkäten.

Utvecklingen för de senaste fem åren visar att andelen i befolkningen som bedömer sin tandhälsa som dålig eller mycket dålig ligger i stort sett på samma nivå 2008, elva procent bland män och tio procent bland kvinnor, som 2004, tolv procent bland män och tio procent bland kvinnor.

Det är också färre som avstått från att besöka tandläkare när behov har funnits. 2008 var andelen som avstått att söka tandvård de senaste två åren 15 procent bland männen och 17 procent bland kvinnorna. År 2004 var andelen 19 procent bland både män och kvinnor.

Även i ekonomiskt utsatta grupper ökar andelen som besöker tandläkare när behov uppstår. När det gäller män med stora ekonomiska svårigheter har andelen som avstår tandvård minskat med fyra procentenheter jämfört med år 2004. För kvinnorna ses inga större förändringar.

Däremot ses en försämring för den förebyggande tandvården, det vill säga att regelbundet ha besökt en tandläkare de senaste två åren. Här ökar andelen som avstår tandvård bland både män och kvinnor med stora ekonomiska svårigheter. För männen 39 procent under 2008 jämfört med 33 procent 2004 och för kvinnorna 28 procent 2008 jämfört med 24 procent år 2004.

– Det är positivt att tillgången till tandläkare inte försämras när behov finns. Men skillnaderna mellan olika samhällsgrupper är stora, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

År 2008 var det cirka 530000 män och 355000 kvinnor, totalt cirka 885000 personer som inte besökt tandläkare de senaste två åren, 234000 av dem hade stora ekonomiska svårigheter.

– Att skillnaderna i tillgången till förebyggande tandvård ökar ger sämre förutsättningar för en fortsatt god tandhälsa, säger Sarah Wamala.

För mer information:
Resultat ur Nationella folkhälsoenkäten på www.fhi.se/folkhalsoenkat

För ytterligare information:
Sarah Wamala, generaldirektör, 063-19 97 01, e-post: sarah.wamala@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se