”Största utmaningen nu är konkret handling”

Vi behöver gå från ord till konkreta arbetsformer mot våldsutövande extremism. För att lyckas på bästa sätt behövs en aktuell lokal lägesbild för att veta var, hur och gentemot vilka grupper kommunerna ska jobba. Men att kommunerna själva ska stå för finansieringen är inte självklart eftersom frågan rör den nationella säkerheten.