Stort anslag för kontroll av biologiska läkemedel

Dagens kvalitetskontroll av läkemedel är oflexibel och måste utvecklas. Nu får projektet Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel 20 miljoner för att modernisera systemet.

Stort anslag för kontroll av biologiska läkemedel

Dagens kvalitetskontroll av läkemedel är oflexibel och måste utvecklas. Nu får projektet Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel 20 miljoner för att modernisera systemet.