Studenterna från 2011 – det gör de i dag

Sara Stenport, i dag 28 år, fick jobb strax innan hon gick ut tandläkarutbildningen i Göteborg. Kontraktet skrevs i maj 2011, och hon började på folktandvården i Stenungsund i augusti samma år.

Steget från studietiden till yrkeslivet gick smidigt och hon är väldigt nöjd med valet att bli tandläkare.

– Det bästa är blandningen av hantverk, psykologi och medicin. Sämst är stressen, tycker Sara, som numera bor och jobbar i Jönköping.

Hon bor ett par kilometer norr om tätorten och arbetar på folktandvården i den multikulturella stadsdelen Råslätt i södra Jönköping.

Sara Stenport är på många sätt typisk bland sina kurskamrater.

Tandläkartidningen har följt upp hur det har gått för kurs 06b, som gick ut tandläkarutbildningen i Göteborg vårterminen 2011. 19 av 26 personer som var med på klasskortet i Tandläkartidningen nummer 9 2011 har svarat på tidningens enkät.

Alla har jobb

Alla som har svarat arbetar i dag som tandläkare. Förutom för tre personer som började jobba utomlands direkt, var första jobbet inom folktandvården.

Det var lätt att få arbete men några som hade velat jobba i Göteborg har fått pendla till orter utanför staden eller flytta ifrån Västra Götaland. •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/05/sara-stenport-webb.jpg

  – Det bästa är blandningen av hantverk, psykologi och medicin, säger Sara Stenport om sitt yrke.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/05/GBg-klasskort.jpg

  1. Sören Ahlin
  Arbetar på Folktandvården Järntorget i Göteborg. Första jobbet efter utbildningen: Folktandvården Högsbo, Göteborg.

  2. Bjarne Rolf
  Är i dag ansvarig på en Praktikertjänstklinik i Borås. Första jobbet: Ftv Södra torget, Borås.

  3. Marcus Velander
  Jobbar inom allmäntandvården på Mölndals sjukhus. Första jobbet: Folktandvården Breared/Tvååker, Region Halland.

  6. Annika Andersson
  Arbetar på Folktandvården Biskopsgården i Göteborg. Första jobbet: Ftv Biskopsgården.

  7. Johanna Nilsson
  Jobbar från juni 60 procent på folktandvård­en i Uppsala och 40 procent som doktorand vid käkkirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskar nu heltid vid AO forskningsinstitut i Davos, Schweiz. Första jobbet efter utbildningen: Ftv i Uppsala.

  8. Katarina Lindberg
  Jobbar som tandläkare i Oslo, Norge. Första jobbet: Folktandvården i Trollhättan.

  9. Birgitta Axelsson
  Arbetar på folktandvården i Nässjö. Första jobbet: Folktandvården Oskarshamn.

  12. Sanaz Veisseh
  Arbetar sedan examen på sin systers klinik i norra London, England.

  14. Ronak Sandy
  Arbetar i dag på en käkkirurgisk klinik i Schweiz. Första jobbet: Ftv Bohus.

  16. Sara Stenport
  Jobbar på Folktandvården Råslätt i Jönköping. Första jobbet: Ftv Stenungsund.

  17. Maria Putilova
  Arbetar på folktandvården i Värmland. Första jobbet efter utbildningen: I Norge.

  18. Ylva Ekstedt
  Arbetar med mobil hemtandvård på Oral Care AB samt forskar på Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Första jobbet: Ftv i Skaraborg.

  19. Sandra Martinsson
  Arbetar sedan examen på folktandvården i Karlshamn.

  20. Cecilia Andersson
  Jobbar på en privatpraktik i Norge. Första jobbet: På en fylkestandvårdsklinik i Hamar.

  21. Juliana Jomaa
  Arbetar på Ftv Strängnäs, överväger att byta till ett jobb inom privattandvården. Första jobbet: Ftv Strängnäs. Andra jobbet: Smile.

  23. Anna Torwmo
  Arbetar på folktandvården i Uddevalla. Första jobbet: Folktandvården i Karlstad.

  24. Julia Maxén Dahlgren
  Arbetar sedan examen på Ftv Öckerö.

  25. Tania Herbst Godoy
  Arbetar på Folktandvården Nyhem/Oskarström i Halland. Första jobbet: Folktandvården Sylte i Trollhättan.

  26. Amina Basic
  Arbetar på Ftv i Jönköpings län. Doktorand på deltid på avdelningen för oral mikrobiologi vid GU. Första jobbet: Ftv i Jönköpings län.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/05/bjarne-rolf.jpg

  Bjarne Rolf är väldigt nöjd med sitt yrkesval.

  la

 •  

  http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/05/utvald.jpg

  Sara Stenport och hennes kurskamrater kom snabbt in i arbetslivet men många tycker att mer patienttid hade gjort övergången ännu smidigare.

  la