Studenterna granskar utbildningarnas kvalitet

Hur har tandläkarutbildningarnas utbyggnad påverkat utbildningskvaliteten? Det kommer Tandläkarförbundets studerandeförening att ta reda på i år.