Studieresa, Vietnam

Från Lördag, 5. September 2009
Till Onsdag, 16. September 2009

Kurs- och studieresa till Vietnam
”Paradigmskifte i vården-kultur-sjukdomarnas tidevarv
Kursgivare: Bengt Åke Orell, Sven-Olof Einarsson, Tore Sahlin
Kursarrangör: Curomed Utbildning AB

Plats : Saigon, Vietnam
Kontakta : info@curomed.se
www.curomed.se