Styr upp dina möten och bygg en tydligare organisation

Allt du som chef gör i en verksamhet påverkar organisationskulturen. Möten är inget undantag. Se till att dina möten återspeglar den kultur ni vill ha i organisationen. Och tvärtom.Möten som har blivit ett nödvändigt ont säger en hel del om organisationen. Genom att styra upp möteskulturen, kan du påverka företagskulturen till det bättre.

Nyheten Styr upp dina möten och bygg en tydligare organisation dök först upp på Kvalitetsmagasinet.