Svagt upp för USA:s affärskedjor

Försäljningen i affärskedjorna i USA steg 0,4 procent vecka 24, som avslutades den 17 juni, jämfört med motsvarande vecka föregående år.