Svalde instrument vid undersökning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett en händelse hos en tandläkare i Bromölla.