Svar på skriftlig fråga 2013/14:489 Brist på utbildningsplatser för tandsköterskor och tandhygienister – riksdagen.se

Svar på fråga 2013/14:489 Brist på utbildningsplatser för tandsköterskor och tandhygienister Statsrådet Maria Arnholm Cecilia Dalman Eek har frågat mig om vad jag avser att göra för att säkra att det finns tillräckligt med utbildade tandsköterskor och tandhygienister i hela landet.