Svårt att diskutera brister i socialtjänsten

Det talas mycket om hög arbetsbelastning och personalomsättning inom socialtjänsten. Men personalen anser också att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten, något som forskare och fackförbund ser som allvarligt.

Nyheten Svårt att diskutera brister i socialtjänsten dök först upp på Kvalitetsmagasinet.