Svårt sjuka får lida för oskäligt dyra mediciner

När ett särläkemedel är godkänt skapas en utpressningsliknande situation där läkemedelsföretag begär helt orimliga priser. Problemet med företagens prissättning drabbar patienterna med sällsynta sjukdomar och nu måste åtgärder vidtas, skriver Göran Stiernstedt, SKL, och Gunilla Hulth-Backlund, TLV, i en debattartikel i Dagens Nyheter.