Sven-Olof Johansson: ”Mansdominansen är ett problem”

Samtidigt som fastighetsbranschen har tagit på sig ledartröjan i jämställdhetsarbetet har 15 av 24 av fastighetsbolagen på börsen fortfarande färre än 40 procent kvinnor i ledningen.