Svensk skola riskerar vara ledarlös inom tio år

Inom tio år kommer fyra av tio rektorer att gå i pension. Redan nu råder det brist på skolledare i många kommuner, och har blivit vanligt med inhyrda konsulter som tjänstgör som rektorer under korta tidsperioder .