Svensk Tandräddning hjälper utsatta att få tandvård

Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning vänder sig till dem som inte har råd att gå till tandläkaren. Genom bidrag från företag och privatpersoner är ambitionen att genom stiftelsens medel kunna hjälpa medmänniskor till en värdig och god munhälsa. 

– Vår förhoppning är att privatpersoner och företag ska ge bidrag till stiftelsen och jag lovar att det är fantastiskt att kunna ge medmänniskor denna möjlighet, i många fall en nystart i livet, säger Christer Dagnelid, en av initiativtagarna till stiftelsen Svensk Tandräddning.

Idén till insamlingsstiftelsen har vuxit fram genom åren och personerna bakom stiftelsen, far och son Christer och Marcus Dagnelid, båda tandläkare och specialister i protetik, har tidigare varit inblandade i hjälpinsatser lokalt i Göteborg.

– Tillsammans med Göteborgs räddningsmission har vi hjälpt före detta missbrukare till en nystart i livet och ett nytt leende. Arbetet har varit mycket lärorikt och känslosamt och jag har känt stor glädje i att kunna hjälpa andra. Ambitionen med Svensk Tandräddning är att nå ut över hela Sverige och att kunna hjälpa fler, inte bara lokalt i Göteborg, säger Marcus Dagnelid, en av initiativtagarna.

Svensk Tandräddning är godkända av svensk insamlingskontroll, vilket innebär att man har ett så kallat 90-konto. Via detta konto kan privatpersoner och företag skänka bidrag till verksamheten.

Patienter som saknar medel för att betala sin tandvård beskriver sitt behov och sin situation i ett brev, varpå man kallas till en kostnadsfri undersökning för bedömning av behandlingsbehov och en kostnadsberäkning. Stiftelsens styrelse och anknutna specialisttandläkare tar sedan beslut om vilka åtgärder som man ska gå vidare med.

För att få en behandling godkänd av Svensk Tandräddning skickar du som tandläkare in en behandlingsbedömning, röntgenbilder, kliniska foton och ett kostnadsförslag enligt försäkringskassans referensprislista till stiftelsen. Stiftelsens styrelse tar sedan beslut om åtgärd.