Svenska anstalter skiljer sig från franska

Det vi ser är en ökning av antalet klienter med sympatier med extremism, snarare än att Kriminalvården i sig skulle utgöra grogrunden. Kriminalvården har dock ett pågående regeringsuppdrag att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten, skriver Kriminalvården i en replik till Paulina Neuding.