Svenska folket är mycket nöjda med tandvården.

Samhällsservice 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

 

  • Tandvården ligger även i år i topp bland de olika samhällsområden som nu
    studerats av Svenskt Kvalitetsindex.
  • Privattandläkarna får bättre betyg än folktandvården och gapet mellan privat
    och offentligt driven tandvård är större än tidigare.

 

Huvudresultat
Precis som under de senaste tre åren så ligger även i år tandvården i topp.
Det är privattandläkarna som lyfter detta område till en topposition.

Det är också Privattandläkarna som står för huvuddelen av årets uppgång.

kundnjdhet_samhllsservice.gif


Tandvården i topp
Tandvård har mätts de senaste fyra åren.
I studien görs en uppdelning mellan privat tandvård och folktandvården.
Patienterna är mycket nöjda med hur tandläkaren (och övrig tandvårdspersonal)
sköter sin uppgift. Både folktandvården och privattandläkare får bättre betyg än
tidigare dock så står privattandläkarna för en mycket kraftig ökning.

kundnjdhet.gif

De höga nöjdhetstalen för både folktandvården och privattandläkarna kan spåras.
Det är mycket tydligt att man lyckas leva upp till patienternas förväntningar.
I grafen ser man tydligt att nivån på upplevd kvalitet (både produkt och service)
ligger i linje med nivån för vad patienterna förväntar sig från sin tandläkare.
Det noteras också att prisvärdet (valuta för pengarna) ökat markant.

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. Mätningarna görs via telefonintervjuer till ett statistiskt urval av personer och företag representerande hela det svenska samhället.
Kundnöjdhetsindex räknas fram via en analysmetod som bygger på svaren från ett 40-tal olika frågor. Utöver detta centrala mått beräknas också värden på företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet.
Källa: www.kvalitetsindex.se