Svenska industrier går starkt

Industriproduktionen steg 2,1 procent i maj jämfört med april, enligt säsongsrensad statistik från SCB.