Svenska personnummer kräver rättslig prövning

Det svenska systemet med personnummer hindrar andra européers fria rörlighet och strider förmodligen mot EU-rätten. Och det är inte något nytt problem.