Svenska redare reder sig

Trots tuffa marknadsförhållanden ökar svenska rederier beställningarna av nya fartyg. Totalt har orderboken svällt till 25 miljarder kronor. Men utflaggningsvågen där allt fler redare flyr svensk flagg fortsätter och på Stockholmsbörsen blåser motvind för rederierna.