Svenskar löner uppåt: "Tilltog i april"

Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,5 procent under perioden januari till april 2017, jämfört med motsvarande period föregående år. I näringslivet uppgick de till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik.