Sverige sviker hederskulturens offer

Rädslan för att uppfattas som främlingsfientlig får inte leda till att svenska myndigheter lägger sig platta inför hederskulturen. I Sverige råder nolltolerans mot kvinnoförtryck, detta gäller alla, oavsett trostillhörighet och bakgrund.