Swedbank-ekonomer: Fem förslag för ökad tillväxt

DEBATT. Sverige behöver en reformagenda för fler och växande företag. Det handlar om utbildning, infrastruktur och anställningsregler. Svenska företag måste också kunna dra nytta av digitaliseringen. Därför måste regeringen driva på den processen i EU, anser Anna Breman och Johan Kreicbergs, Swedbank.