Swedols försäljning fortsätter öka

Järnhandelskedjan Swedols försäljning i juni uppgick till 249 miljoner kronor, vilket är en ökning med 12,2 procent jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter (222).