Ta dina avstämningsmöten till en ny nivå

Enskilt möte mellan chef och medarbetare.Att ha enskilda avstämningar med dina närmaste medarbetare är ett av dina viktigaste verktyg som ledare. Även om ni bara ses 20 minuter så är det viktigt att göra mesta möjliga av det. Här är några tips.

Nyheten Ta dina avstämningsmöten till en ny nivå dök först upp på Kvalitetsmagasinet.