Tack politiker för ert stöd, här är våra krav

Famna vill rikta ett stort tack till er, landets ledande lokalpolitiker. Ni är till och med mer optimistiska om den idéburna sektorns framtid än vad vi själva är. Men nu gäller det att vi tillsammans går från ord till handling. Därför ger vi er här våra löften – och våra krav på er.