Tänder och pengar oroar

Både negativt och positivt i enkätundersökning av hur