Tandhygienistbloggen

Bli en hjälte och kamoja mer!

Varje år har Folktandvården i VGR utvecklingsdagar, vi får ta del av inspirerande föreläsningar och uppdateringar om organisationen. I år sammanföll dagarna med den odontologiska riksstämman, vilket var väldigt spännande. »

Hur ska vi jobba smart utan att slita ut kropp och själ?

Vi lever i en värld där prestation och stress växer, både på jobbet och privat. Måndag till söndag, repeat-knappen är konstant på on. Ibland behöver man stanna upp, reflektera och känna nuet. Vad gör du, vad ser du, vad känner du? Dessa frågor fick jag och mina kollegor när kliniken hade utvecklingsdagar i Lysekil. »

Vad är viktigt för din patient?

Inom tandvården är vi duktiga på att granska, se fel och diagnostisera. Men ser vi hela människan? Om patienten till exempel har blivit illa bemött tidigare, kanske det inte är antalet hål som är mest intressant utan att få ett bra bemötande. »

Guld att få byta miljö och få ny kunskap

I slutet av april fick jag möjlighet att vara med på Tandhygienistdagarna i Visby. Över 700 kollegor från hela landet samlades. I år var fokus på äldre och periimplantit. Implantaten är en utmaning eftersom de är svåra att rengöra, där har vi tandhygienister en viktig roll i det förebyggande arbetet. »

Tandvårdsrädda behöver tid och trygghet

Pulsen ökar, svetten rinner, det luktar tandläkare... Många patienter, såväl unga som äldre, känner rädsla inför ett besök hos tandvården. Rädslan kan handla om att det ska göra ont, men också om att tappa kontrollen, inte kunna styra behandlingen eller veta hur den ska sluta. »

Olika kulturer – olika syn på tandvård

I vårt arbete får vi träffa många patienter med olika behov. Patienter med olika bakgrund. Det som får mina tankar att snurra extra är barnpatienterna, främst nyinflyttade barn med utländskt ursprung. Många gånger när jag träffar dessa patienter tänker jag på mitt hemland och min uppväxt. Hur jag hade det när jag var barn, hur jag hade velat ha det när jag var barn, hur jag upplevde hela situationen att flytta till ett främmande land och få nya rutiner. Ett land som då kändes främmande är idag mitt andra hemland. »

Vi måste fånga upp våra äldre – innan de blir sköra

Varför är det så viktigt att fånga upp äldre innan de blir sköra? Och hur kan jag som behandlare hjälpa de äldre? När allmänhälsan försämras, försämras även munhälsan. De äldre patienter som jag har mött berättar att munhälsan kommer sist när hälsan försämras. Munnen prioriteras helt enkelt bort. Därför är det så viktigt att vi inom tandvården uppmärksammar när äldre lämnar sena återbud eller uteblir.   »

Ingen dag är den andra lik

Många patienter vet inte riktigt vad en tandhygienist gör och jag får ofta frågor som: ”Är det dig jag ska träffa? Är du tandläkare? Gör ni också undersökningar? Jag trodde att ni bara skrapade tandsten?”. Men vi gör ju så mycket mer. »

Varför tandvård?

Vad är det som är speciellt med tänder? Vad är det som lockar med jobbet? De frågorna ger vår nya bloggare Jill Kvarnström svar på i sin första krönika på Dental24. Hon arbetar som tandhygienist på Folktandvården Kvillebäcken som är en allmäntandvårds- och utvecklingsklinik i Göteborg. »

Genom ”Bota karies” försöker vi förändra vanor

I mitt jobb som tandhygienist möter jag många patienter med pågående kariessjukdom. Jag försöker samtala om till exempel kost utan att skuldbelägga och ge patienterna rätt verktyg för att bota karies. Men att förändra människors vanor är svårt. »