Ingen dag är den andra lik

Många patienter vet inte riktigt vad en tandhygienist gör och jag får ofta frågor som: ”Är det dig jag ska träffa? Är du tandläkare? Gör ni också undersökningar? Jag trodde att ni bara skrapade tandsten?”. Men vi gör ju så mycket mer.

Att vara tandhygienist är ett väldigt kul och varierande arbete. Varje dag möter jag patienter i olika åldrar, med olika behov. Ingen dag är den andra lik och det gillar jag.

Här är några exempel på vad jag jobbar med, förutom att skrapa tandsten.
Jag tar tandavtryck till mjuka bettskenor och blekskenor. På min klinik, Folktandvården Kvillebäcken, finns ett labb där vi sedan framställer skenorna.

Vid undersökningarna tar jag röntgenbilder (på indikation) och diagnostiserar karies och parodontit. Jag letar också efter avvikelser i munnen och dokumenterar, diagnostiserar och behandlar. Under undersökningen har jag ett helhetsperspektiv: Vad behöver patienten för behandling? Vad har patienten för behov och egna önskemål?

Här på Folktandvården Kvillebäcken jobbar vi med teamtandvård, vilket betyder att jag som tandhygienist jobbar med en tandläkare och en tandsköterska. Vi träffas minst en gång i veckan och går igenom patientfall. På teammötet diskuterar vi bland annat flödet i arbetet, vi ger varandra feedback om vad som gått bra och mindre bra och hur vi kan förbättra oss. Någon gång per månad bjuder vi även in kollegorna i receptionen. De får vara delaktiga i hur vi tänker och jobbar som team, samtidigt som vi får ta del av arbetet i receptionen. Ett bra samarbete i teamet gör att vi får ett bättre arbetsflöde och en effektiv, säker och god vård för patienten.

På möten med teamet får jag tillfälle att utveckla mina kunskaper genom att diskutera och utbyta kunskaper och metoder. Jag får också en större inblick i vad som händer utanför behandlingsrummet.

Nästa krönika kommer jag att skriva om våra äldres munhälsa. Tandstatusen har ändrats enormt i jämförelse med hur det såg ut på 40- och 50-talet. Flera har sina egna tänder kvar längre och många har fast apparatur, till exempel implantat, som kan försvåra den dagliga rengöringen. Detta innebär också en utmaning för oss.

 

Vi hörs!

Jill

 

Jill Kvarnström är tandhygienist på Folktandvården Västra Götaland. Hon jobbar på kliniken i Kvillebäcken som är en kombinerad allmäntandvårds- och utvecklingsklinik. 

 

Senaste inläggen