Vad är viktigt för din patient?

Inom tandvården är vi duktiga på att granska, se fel och diagnostisera. Men ser vi hela människan? Om patienten till exempel har blivit illa bemött tidigare, kanske det inte är antalet hål som är mest intressant utan att få ett bra bemötande.

På vår klinik undersöks cirka 80 procent av patienterna av oss tandhygienister. Varje dag träffar vi personer med olika behov, i olika åldrar och med olika bakgrund. Många har till exempel inte varit på undersökning på 5-10 år.

För mig som tandvårdspersonal är det en självklarhet att munnen tillhör kroppen och bör undersökas regelbundet. Men så är inte verkligheten. Vad är orsaken? Varför söker sig inte patienterna till oss, trots att de ofta är medvetna om hur viktigt det är? Varför prioriteras inte munnen? En del patienter berättar själva varför och ibland ställer jag frågan av ren nyfikenhet. Ekonomin är den vanligaste anledningen, därefter kommer rädslan. Rädslan över att ha ett stort behandlingsbehov eller känna smärta. Tidigare negativa upplevelser spelar stor roll, men även vilken “tandvårdskultur” man kommer ifrån.

Som jag tidigare har berättat flyttade jag hit från Thailand som 12-åring. Tandvården i Thailand, som jag minns, var inte helt smärtfri. Jag hade tandvärk, manifest karies och tanden behövdes exas. Det var opedagogiskt. Jag fick ingen information eller inskolning. Ingen talade direkt till mig utan till mitt vuxna sällskap.

Sättet vi jobbar på idag, inom Folktandvården i Sverige, är helt annorlunda. Vi är noga med att ge information och vi är noga med inskolningar. På vår klinik har vi personal med ursprung i olika länder, och på hela Folktandvården Västra Götaland talar vi 22 olika språk. Det är också en styrka.

För att fånga upp de patienter som kommer sällan tror jag att vi behöver bli ännu bättre på att se hela människan. Ta ett steg tillbaka för att reflektera, ställa några extra frågor och lära känna patienten innan vi dömer den efter 25D3, 38ex… Vad tycker du?

Jill

Jill Kvarnström är tandhygienist på Folktandvården Västra Götaland. Hon jobbar på kliniken i Kvillebäcken, Göteborg, som är en kombinerad allmäntandvårds- och utvecklingsklinik.

Senaste inläggen