Vi måste fånga upp våra äldre – innan de blir sköra

Varför är det så viktigt att fånga upp äldre innan de blir sköra? Och hur kan jag som behandlare hjälpa de äldre? När allmänhälsan försämras, försämras även munhälsan. De äldre patienter som jag har mött berättar att munhälsan kommer sist när hälsan försämras. Munnen prioriteras helt enkelt bort. Därför är det så viktigt att vi inom tandvården uppmärksammar när äldre lämnar sena återbud eller uteblir.  

Många av våra äldre patienter som har problem med hälsan medicinerar med olika läkemedel. En del läkemedel påverkar munnen genom nedsatt salivsekretion, ökad blödningsrisk, tandköttsinflammation, smakförändringar och mycket mer. En del sjukdomar påverkar också patienternas fysiska funktion. Till exempel stroke som kan försvåra den dagliga rengöringen.

En patient berättade för mig att innan han fick stroke var livskvalitén på topp. Han älskade mat, matlagning och att få experimentera med smaklökarna. Framförallt gillade han att vara ute på restaurang och njuta av ett glas vin till en god saftig köttbit. Men efter stroken förvandlades en köttbit som tidigare smakat gott och saftigt i munnen till någont segt och jobbigt. Muntorrheten kom krypande, det var svårt att få runt maten i munnen, matrester fastnade och smaklökarna fanns inte riktigt där.

Som många av er vet har saliven många goda egenskaper, den är smörjande, stabiliserar PH-värdet och spelar stor roll för matspjälkningen. När saliven minskar, minskar även dessa funktioner, vilket gör att maten smakar mindre gott. Eftersom hälsan kan försämras fort och sjukdomar kan komma i skov är det viktigt att med täta intervall ge stödbehandlingar och alltid uppdatera hälsodeklarationen.

På Folktandvården jobbar vi med uppsökande verksamhet, vilket betyder att våra tandhygienister och tandsköterskor tillsammans gör munhälsobedömningar på äldreboende. Vi ger rekommendationer och erbjuder tider till kliniken för uppföljning och behandling om behov finns. Många av de äldre uppskattar att munhälsobedömningen görs på plats. Varje år erbjuds även utbildning till personal på boenden och hemtjänst.

Vi har också ett Centrum för äldretandvård, CÄT, där vi kan hämta mycket kunskap. Du kan läsa mer om CÄT här:

Att kunna bibehålla patientens nuvarande munhälsa är mycket viktigt. Munnen speglar patientens historia men också patientens välmående. Att kunna tugga sin mat och känna matens smaker ger livskvalité. Lika viktigt är det att kunna le och känna sig smärtfri i munnen.

Vi hörs!

Jill

 

Jill Kvarnström är tandhygienist på Folktandvården Västra Götaland. Hon jobbar på kliniken i Kvillebäcken som är en kombinerad allmäntandvårds- och utvecklingsklinik. 

 

 

Senaste inläggen