Tandläkare döms för strålskyddsbrott efter röntgen utan tillstånd (1)

En tandläkare i Stockholm har dömts av Södertörns tingsrätt för brott mot strålskyddslagen. Tandläkaren har innehaft och använt en så kallad panoramaröntgenutrustning utan tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.