Tandläkare glömde kvar föremål i käken

Anmälan. Knölen i käken växte och blev inflammerad.