Tandläkare i Laholm kritiseras av IVO

En kvinna i Laholms kommun har klagat på en Laholmstandläkare och får visst gehör från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).Efter en större lagning klagade hon upprepade gånger på att bettet kändes konstigt.