Tandläkare i Malmö kritiseras för journalbrister

En tandläkare i Malmö brast i sin kariesdiagnostik och gjorde dessutom anteckningar om patientens ekonomi i journalen.