Tandläkare kritiseras – 60 behandlingar hjälpte inte

Diagnoser missades, vårdplaner saknades och behövlig förebyggande vård eftersattes, enligt Inspektionen för vård och omsorg,