Tandläkare prickas efter ingrepp

Nästan två år efter att visdomstanden togs bort kan patienten fortfarande inte prata utan att fruktansvärda smärtor.