Tandläkare uppsagd av säkerhetsskäl

Norrbotten En tandläkare har sagt upp från sitt arbete på folktandvården. Tandläkaren har upprepade gånger uteblivit från jobbet utan anledning, kommit sent och visat allvarliga brister i sin journalföring.