Tandläkare vägrar lämna ut journal

Värnamo kommun. En tandläkare i kommunen har IVO-anmälts av en patient.