Tandläkarförbundet kräver haveriutredning

Inspektionen för vård och omsorg utredde tandläkaren 2013, men missade att upptäcka svåra kvalitetsbrister. Nu kräver Sveriges tandläkarförbund en översyn av systemet.