Tandreglering, Inman Aligner, Hands-On, Göteborg

Inman Aligner ”Det största som hänt kosmetisk tandvård sedan skalfasaden”

Med en Inman Aligner kan Du enkelt och snabbt korrigera trångställningar i fronten. Inga konstigheter, bara EN aligner som inte kräver några aktiveringar. Allt du behöver är en grundläggande kunskap om strippning och fallselektion. Detta kan du få på en körkortskurs i Göteborg den 8 december.

Ända sedan skalfasaden och kosmetisk tandvård föddes har etiken inom detta fält ifrågasatts. All avverkning av frisk tandsubstans kan med viss grund anses skada eller försvaga tanden. Framförallt i USA har gränserna för skalfasad-preparation suddats ut och många skulle nog anse att en stor andel är ¾ kronor snarare än fasader.

I takt med utvecklingen av porslin kan vi göra tunnare skalfasader men om tänderna inte står rakt och snyggt innan är det liten tröst. Ortodonti, antingen fast eller Invisalign, har då varit enda alternativet men då eskalerar kostnaden för behandlingen och behandlingstiden ökas med ett till två år. De kosmetiskt medvetna kanske inte heller vill ha fast tandställning i 18 månader. Det är också sällan man ser ortodontister med fast apparatur…

Ur detta föddes Inman Aligner. Det är en revolutionerande ortodontisk apparatur som mycket snabbt och till liten kostnad kan korrigera trångställningar i fronten. Ofta så att man kan undvika fasader helt och hållet.

Ursprungligen utvecklades Inman Aligner av tandteknikern Don Inman i Florida för att behandla milda ortodontiska recidiv. Principen är enkel – fyra NiTi fjädrar ”klämmer” ihop tänderna som snabbt korrigeras. Det var inte förrän den Brittiska tandläkaren Tif Quereshi träffade Don Inman som de kosmetiska möjligheterna på allvar började utnyttjas.

Med en Inman korrigerar man enkla trångställningar i fronten. Egentligen kan man bara flytta incisiver men med s k dominoeffekt kan man även i viss mån distallisera hörntänder. Om det saknas plats kan man antingen expandera aningen eller strippa mellan tänderna för att få tillräckligt med plats. Det anses säkert att avverka 0.25mm interproximalt per tandyta. Mellan treorna finns således sammanlagt 2.5mm.

En Inman Aligner kostar ca 2 800kr. Patienten betalar 15 000-20 000kr.

Tndl Johan Hagman


Läs mer om Inman Aligner ››

 

IPR i kombination med Inman Aligner ››

 

Mer information och anmälan ››