Tandtekniker

Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att bestå i att arbeta med avtagbar protetik.

Som till exempel med:

-hel och delproteser
-bitschabloner
-tanduppsättningar
-framställning av cocr skelett
-bettskenor
-pressningar
-tandtillsättningar . . . . .

Hör gärna av dig!