Tandvården måste hjälpa patienterna

Att missriktad kollegialitet har gjort att så många ­patienter kommit i kläm är en skam för kåren.