Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

2 dagar 7-8 juni 2010

Plats: Stockholm

Vad kommer att mätas och hur ska det rapporteras? Vad behöver din klinik göra för att vara redo inför förändringarna?

• Hur påverkas du av de nya indikatorerna?
• Tandvårdsstödet – så kan du lättare hantera det
• Effektivt kvalitetsarbete – så kan din klinik utvecklas!
• Hur kan du organisera för en effektivare teamtandvård?

På konferensen kommer du att kunna ta del av förhandsinformation från Socialstyrelsens arbete kring riktlinjer och indikatorer. Dagarna bjuder på inspiration då du får lyssna till kliniker som redan idag arbetar i framkant med kvalitetsfrågor och
verksamhetsutveckling. Men även frågor som du tampas med dagligen kommer att tas upp – t ex. att hantera tandvårdsstödet och vägar till bättre teamtandvård. Du får också konkreta redskap för att arbeta med kvalitetsfrågor och framtåblickar om hur tandvården kommer att utvecklas.

Anmälan och hela programmet: Tandvårdens_nya_nationella_kvalitetsindikatorer_och_riktlinjer.pdf